The Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova celebrated the National Sports Day

The Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova celebrated the National Sports Day, with the participation of embassy’s employees. The event was held in a public park in the capital, Chisinau. The activities included walking and running. Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a sărbătorit Ziua Națională a Sportului, cu participarea angajaților ambasadei. Evenimentul a avut loc într-un parc public în capitala Chișinău. Activitățile incluse au fost mersul pe jos și alergatul.


Chargé d'Affairs awarded the Medal of Cooperation from the Academy of Ștefan Cel Mare

Mr. Hamad bin Rashid Al-Athba, Chargé d'Affairs at the Embassy of the State of Qatar to the Republic of Moldova, received at the embassy in the capital Chisinau, His Excellency Lieutenant Colonel Dr. Dino Ostavciuc, Head of the “Ștefan Cel Mare” Police Academy of the Ministry of the Interior of the Republic of Moldova and Her Excellency Lieutenant Colonel / Victoria Jitari, Director of the International Relations Department at the Academy. Mr. Hamad bin Rashid Al-Athba was awarded the Medal of Cooperation from the Academy of Ștefan Cel Mare and a certificate in the name of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, in appreciation of the embassy’s efforts in developing cooperation and coordination between the Police College in the State of Qatar and the Stefan Cel Mare Academy in the Republic of Moldova. Dl Hamad bin Rashid Al-Athba, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, l-a primit la ambasada din capitala Chișinău pe Excelența Sa locotenent-colonelul Dr. Dinu Ostavciuc, Rectorul Academiei de Poliție „Ștefan Cel Mare ” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și pe locotenent-colonelul Dna Victoria Jitari, Director al Departamentului Relații Internaționale al Academiei. Domnului Hamad bin Rashid Al-Athba i-a fost acordată Medalia Cooperării din partea Academiei Ștefan Cel Mare și un certificat în numele Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, ca apreciere a eforturilor ambasadei în dezvoltarea cooperării și coordonării dintre Colegiul de Poliție din Statul Qatar și Academia Ștefan Cel Mare din Republica Moldova.


Chargé d'Affaires delivered a letter to Minister of Interior of the Republic of Moldova

H. E. Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Prime Minister and Minister of Interior, sent a letter to H. E. Mr. Pavel Voicu, Minister of Interior of the Republic of Moldova, related to bilateral relations and ways to support and develop them. The message was delivered by Mr. Hamad bin Rashid Al-Athba, Chargé d'Affaires at the Embassy of the State of Qatar to the Republic of Moldova, during his meeting today with His Excellency the Moldovan’s Minister of Interior. E.S. Sheikh-ul Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Prim-ministru și Ministru de interne, a expediat o scrisoare către E.S. Dl Pavel Voicu, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, referitor la relațiile bilaterale și modalitățile de susținere și dezvoltare a acestora. Mesajul a fost transmis de Dl Hamad bin Rashid Al-Athba, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, în cadrul întâlnirii sale de astăzi cu Excelența Sa Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.


Chargé d'Affaires attends the inauguration ceremony of the President of Republic of Moldova

Mr. Hamad bin Rashid Al-Athba, Chargé d'Affaires at the Embassy of the State of Qatar to the Republic of Moldova, attended the inauguration ceremony of Her Excellency Ms. Maia Sandu, President of the Republic of Moldova at the Republican Palace in the capital, Chişinău, where the new President took the constitutional oath before H. E. Mrs. Zinaida Greceanîi, Speaker of the Parliament and H.E. Mrs. Domnica Manole, President of the Constitutional Court, members of the parliament . Heads and representatives of diplomatic missions and corporations operating in the Republic of Moldova, and senior state Officials attended in the inauguration ceremony. Dl Hamad bin Rashid Al-Athba, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova a participat la ceremonia de inaugurare a Excelenței Sale Dna Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, la Palatul Republicii din capitala Chișinău, unde noul Președinte a depus jurământul constituțional în fața E.S. Dna Zinaida Greceanîi, Președintele Parlamentului și E.S. Dna Domnica Manole, Președintele Curții Constituționale. La ceremonia de inaugurare au participat șefi ai reprezentanțelor misiunilor diplomatice și organizațiilor care își desfășoară activitatea în Republica Moldova, și înalți oficiali de stat.


Chargé d'Affaires, congratulated H.E.Pavel Voicu,Minister of interior of Moldova on the 30th anniversary of Moldovan Police establishment

Mr. Hamad Al-Athba,Chargé d'Affaires, congratulated H.E.Pavel Voicu,Minister of interior,officers and employees of Ministry of Interior of Moldova on the 30th anniversary of Moldovan Police establishment on 18/12 which coincided the National Day of Qatar Dl Hamad Al-Athba, Însărcinatul cu afaceri,l-a felicitat pe E.S. Dl Pavel Voicu, Ministrul Afacerilor Interne,pe ofițeri și angajații MAI #Moldova cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Poliției moldovenești pe 18/12,care a coincis cu celebrarea Zilei Naționale aQatar


"Qatar Past, Present and Future" Exhibition, by Qatari photographer Ali Al Naimi

Under the auspices of the Embassy of the State of Qatar to the Republic of Moldova and in cooperation with the Cultural Village Foundation (Katara)in the State of Qatar and the Embassy of the Republic of Moldova in Doha, the Exhibition of Qatar "The Past, Present and Future" of the Qatari photographer Ali AlNaimi will be held during the period from the 18th December to the 25th December 2020, from 10:00 am to 06:00 pm in the Ground Floor Hall of the National Museum of Art in the Republic of Moldova. Sub egida Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova și în cooperare cu Fundația Satul Cultural (Katara) din Statul Qatar și Ambasada Republicii Moldova la Doha, Expoziția Qatarului „Trecutul, Prezentul și Viitorul" a fotografului qatarez Ali AlNaimi, va avea loc în perioada de pe 18 decembrie pînă pe 25 decembrie 2020, de la 10:00 la 18:00, în Sala de la Parter a Muzeului Național de Artă al Republicii Moldova.