Prime Minister of Moldova meets with the Chargé d'Affaires

H.E. Mr. Dorin Recean, Prime Minister of the Republic of Moldova, received at the Government headquarters Mr. Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Chargé d’Affaires of the Embassy of the State of Qatar to the Republic of Moldova. They reviewed, during the meeting, the bilateral relations between the two friendly countries and explored means of supporting and developing them, in addition to the issues of mutual interest. E.S. Dl Dorin Recean, Prim-ministrul Republicii Moldova, l-a primit la sediul Guvernului pe Dl Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova. În cadrul întâlnirii, oficialii au trecut în revistă relațiile bilaterale dintre cele două țări prietene și au explorat modalitățile de sprijin și dezvoltare ale acestora, abordând problemele de interes comun.


Chargé d’Affaires receives Head of the General Inspectorate of Police in the presence of a delegation from the Ministry of Interior of the State of Qatar

Mr. Meshaal bin Mohamed bin Ajaj Al Kubaisi, Chargé d'Affaires of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, received H.E. Mr. Cernăuțeanu Viorel, Head of the General Inspectorate of Police of the Ministry of Interior of the Republic of Moldova, in the presence of a delegation from the Ministry of Interior of the State of Qatar. They reviewed during the meeting, the bilateral relations between the two friendly countries and means of supporting and developing them. DI. Meshaal bin Mohamed bin Ajaj Al Kubaisi, însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, a avut o întrevedere cu E.S. Dl Cernăuțeanu Viorel, Șeful Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în prezența unei delegaţii a Ministerului de Interne al Statului Qatar. Oficialii au trecut în revistă, în cadrul întâlnirii, relațiile bilaterale dintre cele două țări prietene și mijloacele de susținere și dezvoltare a acestora.


Deputy Director of the State Protection and Guard Service in the Republic of Moldova receives the Chargé d'affaires

His Excellency Mr. Vasile Buba, Deputy Director of the State Protection and Guard Service in the Republic of Moldova receives, Mr. Meshaal bin Mohamed bin Ajaj Al Kubaisi, Chargé d'Affaires of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, during the meeting they discussed bilateral relations between the two parties and means to support and develop them. Excelența Sa Dl Vasile Popa, Director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat al Republica Moldova l-a primit pe DI. Meshaal bin Mohamed bin Ajaj Al Kubaisi, însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, În cadrul ședinței, s-a discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două părți și despre modalitățile de susținere și dezvoltare ale acestora.


National Sport Day of the State of Qatar 2023

The Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova celebrated the Sports Day 2023, which was held at the Sports Complex of SUMF “Nicolae Testemitanu” with the participation of Mr. Hamad bin Khalid Alsheaibi, Chargé d'Affaires a.i. and the embassy staff, where a mini-football tournament was organized, in which three Moldovan universities participated with its football team, composed of faculty members, as follows: Free International University of Moldova ULIM, “Ion Creanga” State Pedagogical University and the State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, which won the first place and the championship cup. The Chargé d’Affaires a.i. delivered a speech on this occassion, regarding the special view which the State of Qatar gives to practicing sport at all levels and its important role in the life of the individual and society. Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a sărbătorit Ziua Sportului 2023, care a avut loc în incinta Complexul Sportiv al USMF „Nicolae Testemițanu”, cu participarea Dlui Hamad bin Khalid Alsheaibi, Însărcinatul cu afaceri a.i. și colectivul ambasadei, unde a fost organizat un turneu de minifotbal, la care au participat trei universități locale cu echipa sa de fotbal formată din cadre didactice, după cum urmează: Universitatea Liberă Internațională din Moldova-ULIM, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care s-a clasat pe locul I și a fost câștigătoarea cupei. Însărcinatul cu afaceri a.i. a susținut cu această ocazie un discurs, menționând viziunea specială pe care Statul Qatar o acordă practicării sportului la toate nivelurile și rolul său important în viața individului și a societății.


Chargé d'affaires a.i. received delegation United Nations Population Fund (UNFPA) in Moldova

Mr. Hamad Bin Khalid Alsheaibi, Chargé d'affaires a.i. of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, received at the mission’s headquarters Dr. Saidkasim Sakhipov, Moldova Emergency Coordinator, United Nations Population Fund (UNFPA), Dr. Rodica Gramma, National Consultant (UNFPA) and Mr. Edmon Alachoty, technical support (UNFPA) where they discussed a number of topics of common interest for the both sides. Dl Hamad Bin Khalid Alsheaibi, Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, i-a primit la sediul misiunii pe Dr. Saidkasim Sakhipov, Coordonator Situații de Urgență Moldova, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Dr. Rodica Gramma, Consultant național (UNFPA)și pe Dl Edmon Alashoty, suport tehnic (UNFPA) unde s-au discutat o serie de subiecte de interes comun pentru ambele părți.


Minister of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova, received Chargé d'Affaires a.i.

H. E. Mr. Vladimir Bolea, Minister of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova, received Mr. Hamad Bin Khalid Alsheaibi, Chargé d'Affaires a.i. of the Embassy of the State of Qatar in Chisinau. They reviewed during the meeting the bilateral relations between the two friendly countries and ways to enhance and develop them. E.S. Dl Vladimir Bolea, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, l-a primit pe Dl Hamad Bin Khalid Alsheaibi, Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Statului Qatar la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au trecut în revistă relațiile bilaterale dintre cele două țări prietene și modalitățile de consolidare și dezvoltare ale acestora