Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova received Chargé d'Affaires

H.E. Mr. Mihai Popșoi, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, received Mr. Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Chargé d'Affaires of the Embassy of the State of Qatar in Chisinau. During the meeting they reviewed the bilateral relations between the two friendly countries and ways to enhance and develop them. E.S. Dl Mihai Popșoi, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, l-a primit pe Dl Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au trecut în revistă relațiile bilaterale dintre cele două țări prietene și modalitățile de consolidare și dezvoltare ale acestora.


National Sport Day of the State of Qatar 2024

The Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova Organized a sports event on the occasion of Qatar Sports Day, in the presence Mr. Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Chargé d’affaires, and with the participation of the mission’s employees, in one of the sports halls of the Moldova Football Association. Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a organizat un eveniment sportiv cu ocazia Zilei Sportului a statului Qatar, în prezența DI Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Însărcinatul cu afaceri, și cu Participarea angajați misiunii, într-una din sălile de sport ale federatia de Fotbal din Moldova.


Chargé d'Affaires received Minister of Internal Affairs of the Republic of Moldova

Mr. Meshaal bin Mohamed bin Ajaj Al Kubaisi, Chargé d'Affaires of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, received at the mission’s headquarters H.E. Mr. Adrian Efros, Minister of Internal Affairs of the Republic of Moldova. They reviewed during the meeting, the bilateral relations between the two friendly countries and means of supporting and developing them. DI. Meshaal bin Mohamed bin Ajaj Al Kubaisi, însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, i-a primit la sediul misiunii pe E.S. Dl Adrian Efros, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Oficialii au trecut în revistă, în cadrul întâlnirii, relațiile bilaterale dintre cele două țări prietene și mijloacele de susținere și dezvoltare a acestora.


Chargé d’Affaires participated in the fourth meeting of the Strategic Policy Dialogue under the auspices of the Moldovan Ministry of Interior

Mr. Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Chargé d’Affaires of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, participated in the fourth meeting of the Strategic Policy Dialogue under the auspices of the Moldovan Ministry of Interior, titled "Together4HomeAffairs", His Excellency Mr. Adrian Efros, Minister of Interior chaired the meeting of the Council in the presence of His Excellency Mr. Jānis Mažeiks, Ambassador of the European Union, His Excellency Mr. Kent Logsdon, Ambassador of the United States of America to Chisinau and a number of high-ranking officials of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova and relevant bodies and institutions. Dl Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, a participat la cea de-a patra întâlnire a Dialogului de politică strategică, sub egida Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu genericul „Together4HomeAffairs. Excelența Dl Adrian Efros, Ministrul Afacerilor Interne a prezidat ședința Consiliului, în prezența Excelenței Sale Dl Jānis Mažeiks, Ambasadorul Delegației Uniunii Europene în RM, Excelența Sa Dl Kent Logsdon, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău și un număr de înalți oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ai organelor și instituțiilor relevante.ffairs of the Republic of Moldova and relevant bodies and institutions.


Minister of Internal Affairs of the Republic of Moldova received Chargé d'Affaires

H.E. Mr. Adrian Efros, Minister of Internal Affairs of the Republic of Moldova, received Mr. Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Chargé d'Affaires of the Embassy of the State of Qatar in Chisinau. During the meeting they reviewed the bilateral relations between the two friendly countries and ways to enhance and develop them. E.S. Dl Adrian Efros, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, l-a primit pe Dl Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au trecut în revistă relațiile bilaterale dintre cele două țări prietene și modalitățile de consolidare și dezvoltare ale acestora.


Chargé d'Affaires participated in the Fourth Ministerial Conference of the Moldova Support Platform

Mr. Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Chargé d'Affaires of the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Moldova, participated in the Fourth Ministerial Conference of the Moldova Support Platform, under the patronage of Her Excellency Ms. Maia Sandu, President of the Republic of Moldova, and in the presence of His Excellency Mr. Dorin Recean, Prime Minister, His Excellency Mr. Nicu Popescu, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and European Integration, Her Excellency Mrs. Annalena Baerbock, Minister of Foreign Affairs of Germany, Her Excellency Mrs. Catherine Colonna, Minister of Foreign Affairs of France, and His Excellency Mr. Mircea Abrudian, Secretary General of the Romanian Government, also, representatives of 37 countries and 20 international and financial organizations. ​Dl Meshaal bin Mohammed bin Ajaj Al-Kubaisi, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, a participat la a patra Conferință ministerială a Platformei de Sprijin pentru Moldova, sub patronajul Excelenței Sale Dna Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, și în prezența Excelenței Sale Dl Dorin Recean, Prim-ministru, Excelența Sa Dl Nicu Popescu, Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Excelența Sa Dna Annalena Baerbock, Ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Excelența Sa Dna Catherine Colonna, Ministrul Afacerilor Externe al Franței, și Excelența Sa Dl Mircea Abrudian, Secretarul General al Guvernului României, de asemenea, reprezentanți ai 37 de țări și 20 de organizații internaționale și financiare.